De Ooijpolder

steenovencollageLetterlijk onder de rook van Nijmegen ligt de Ooijpolder.

Een prachtig rivier- en uiterwaardenlandschap, befaamd om de vele vogelsoorten en grote plantenrijkdom. Talrijke wielen, tichelgaten, moerassen en plassen herinneren aan het stroomgebied van de Waal en aan de kleiwinning voor de steenbakkerijen.

Grote delen van dit toch al prachtige landschap worden in het kader van het project De Gelderse Poort teruggegeven aan de natuur.

De Ooijpolder ligt tegen een steile, tientallen meters hoge heuvelrand. Dit contrast tussen hoog en laag vindt ongeveer 200.000 jaar geleden zijn oorsprong. Tijdens de voorlaatste ijstijd ontstond in Scandinaviƫ een enorme gletsjerkap, die ook Nederland binnendrong. Waar de gletsjer tot stilstand kwam, bleven grote stuwwallen achter.

ooievaarsDat de heuvelrug aan de noordzijde zo steil is afgesleten, is het gevolg van de werking van de rivieren. Doordat de rivier in het verleden regelmatig een andere bedding heeft gekozen, liggen her en der in de polder oude stroomruggen met soms een smalle kreek als restant van de vroegere rivierloop. Door uitslijting van de buitenbochten en door aanslibbing van materiaal in de binnenbochten bleven de meanders zich voortdurend in de uiterwaarden verplaatsen.

Wanneer de bochten te scherp werden, sneed de rivier ze af en bleven de kronkels van de oude bedding verlaten achter. Een aantal van deze verlandende rivierarmen is nog duidelijk te herkennen, bijvoorbeeld de Oude Waal en de Ooijse Graaf.

Login